NSS

Technische gegevens

De elementen uit de Nehobo standaardserie worden veelal toegepast in combinatie met metselwerk. De uitzettingscoëfficiënten van metselwerk en beton zijn niet gelijk. Dit verwerkingsadvies is daarom met name bedoeld om spanningen ten gevolge van temperatuursveranderingen te voorkomen.

DetailsVerwerking
  • De elementen aanbrengen in een laag AB-mortel van tenminste 10 mm dik.
  • In verband met de uitzettingscoëfficiënt de lengtes beperken tot 1500 mm.
  • Het dichtzetten van eventueel aanwezige standaardsparingen uitvoeren in krimparme vorstbestendige reparatiemortel van Nehobo.
  • Bij toepassing van voorgespannen (spek)-banden de verwerkings- voorschriften van lateien hanteren.
De elementen plaatsen op, danwel onderkauwen met AB-mortel. Dit is een gemodificeerde mortel die verschillen in uitzetting opvangt terwijl de aanhechting gegarandeerd blijft.

technisch

Voor de aansluiting van de dorpels op andere materialen kan gekozen worden voor een open voeg of een blijvend flexibele kitvoeg.

Een open stootvoeg (zie A) dient minimaal 5 mm breed te zijn.

Voor een kitvoeg op een rugvulling (zie B en C) is de voegbreedte minimaal 10 mm.


technisch